Despre revistă

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate

ISSN 1583-2236

ISSN–L 2344 – 4525

acreditată CNCS categoria B în 2012-2016 şi categoria B + în 2010, 2011

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate este o revistă anuală de cercetare, publicație a Departamentului de Limbi Străine Aplicate al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (Centrul Universitar Pitești). Revista promovează cercetarea pluridisciplinară din domeniul filologic și urmărește articularea obiectivelor și rezultatelor din domeniul cercetării teoretice fundamentale cu cele ale cercetării aplicate. Publicația se adresează în principal cercetătorilor din domeniul științelor limbajului și profesorilor din departamentele de limbi moderne aplicate ale universităților din țară și din străinătate.

Apariţie: anuală

Primul an de apariție: 2002

Editor: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București/Universitatea din Pitești (2002-2023), România

Secțiuni:
1.Lingvistică
2. Didactica limbilor străine
3. Limbaje de specialitate
4. Studii interculturale

Limbi de publicare: engleză, franceză, italiană, germană, rusă, portugheză, spaniolă.

Politică de recenzare: double blind (recenzorii nu cunosc numele autorilor, după cum nici aceştia nu îl cunosc pe cel al recenzorilor)

Acces și licență: Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate este o revista ştiinţifică care subscrie politicii liberului acces. Ca atare, întreg conţinutul este disponibil gratuit pe site-ul nostru. Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate publică articole în acces liber respectând condiţiile licenţei Creative Commons Attribution Non-Commercial-NoDerivs License (CC BY NC ND), care permite utilizarea, distribuirea şi producerea pe orice cale, cu condiţia ca lucrarea originală sa fie citată în mod corespunzator, să nu fie folosită în scopuri comerciale şi să nu fie modificată sau adaptată. Drepturile de autor legate de articolele în acces liber sub licenţa CC BY NC ND sunt reţinute de către autor.

Taxe de publicare

Taxe de primire articole: 0

Taxe de recenzare: 0

Taxe de publicare: 0