Etică de publicare

Declarație de etică în publicare

Rolul echipei editoriale

Comitetul ştiinţific are rol consultativ, evaluează pertinenţa subiectelor tratate de către articole pentru tematica revistei, participă la revizuirea şi selecţia acestora.

Comitetul de redacţie are rol de coordonare împreună cu redactorul-şef şi directorul publicaţiei, întreține corespondenața cu membrii comitetului ştiințific/de lectură şi cu autorii, veghează asupra respectării politicii editoriale.

Procesul de recenzare și deciziile de publicare

Comitetul de lectură este propriu fiecărui număr şi asigură selecţia şi revizia articolelor respectând politica editorială a revistei. Acesta este compus din membri ai comitetului ştiinţific/redacţional sau din alţi specialişti din domeniu.

Articolele trimise comitetului de redacţie în vederea publicării sunt evaluate de către membrii comitetului ştiinţific şi sunt publicate doar cu acordul recenzorilor. Autorii vor primi din partea referenţilor unul dintre următoarele răspunsuri : articol acceptat;  articol acceptat cu modificări minore;  articol acceptat cu modificări majore; articol respins din lipsă de calitate/obiective.

Articolul este însoţit de un rezumat şi de cuvinte cheie în două limbi străine, care scot în evidenţă obiectivele lucrării, metodologia adoptată şi principalele rezultate ale cercetării (sau prezentării) şi de anumite date personale ale autorului (titlu ştiinţific/instituţie, email).

Membrii comitetului de redacţie vor efectua o evaluare iniţială şi vor stabili referenţi cu experienţă în domeniul articolului; acestia vor decide asupra acceptării sau respingerii lucrării. Articolele vor fi trimise recenzorilor fără vreo indicatie asupra numelui autorilor. Comitetul de redacţie va selecta recenzori care nu sunt afiliaţi aceleiaşi instituţii ca autorii.

Lucrările care respectă standardele ştiinţifice ale revistei vor fi înregistrate pe lista de aşteptare, în vederea publicării. Articolele care necesită modificări vor fi returnate autorilor, cu observatii adecvate, pentru a fi finalizate. Dupa recenzarea ştiintifică, autorii vor fi anunţati în caz că lucrarea respectivă este respinsă.

În ceea ce priveşte propunerea pentru publicare a articolelor, recenzorii vor urmări adecvarea temei la secţiunile revistei, rigoarea ştiinţifică, credibilitatea autorului, noutatea care se aduce în domeniu.

Criteriile de recenzare:

  1. Aprecierea generală (pertinenţa subiectului, originalitatea ideilor, importanţa concluziilor, obiectivul teoretic).
  2. Metodologia (calitatea ştiinţifică/metodologică, originalitatea corpusului, rigoare în modul de tratare a datelor).
  3. Argumentare / discuţie (calitatea interpretării datelor, logica şi structurarea argumentării, gradul de dezvoltare a ideilor, trimiteri către bibliografia de specialitate din domeniu).
  4. Prezentarea (structura generală a lucrării, claritatea şi acurateţea stilului, claritatea şi ilustrarea tabelelor şi graficelor).
  5. Alte criterii (dacă este necesar).

Diagramă proces recenzare

Conflicte de interes

Orice evaluator invitat care are conflicte de interese care rezultă din orice fel de relații sau legături cu oricare dintre autori va înștiința imediat editorii pentru a-și declara conflictele de interese și a refuza invitația de a revizui, astfel încât experți alternativi să poată fi contactați.

Echitate și egalitate

Editorii evaluează propunerile exclusiv pe baza meritului lor academic și a relevanței acestora pentru domeniul revistei, fără a ține cont de rasa, genul, orientarea sexuală, originea etnică, cetățenia, religiaă, orientarea politică sau afilierea instituțională a autorilor.

Drepturile de autor

Autorii au drepturi exclusive în ceea ce priveşte reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a lucrării precum şi a utilizării acesteia în vederea creării de lucrări derivate.  Autorii au responsabilitatea de a clarifica dreptul de a utiliza informaţia continută în lucrare.

Atunci când își trimit propunerile, autorii vor trebui să trimită o declarație de originalitate și transfer al drepturilor de autor semnată.

Declaratie de originalitate

Gestionarea practicilor de publicare incorecte

Revista aderă la politicile internaționale de plagiat. Articolele primite vor fi analizate cu ajutorul instrumentelor de detectare a plagiatului. Fiecare manuscris este trimis la verificare pentru plagiat înainte de procesul de evaluare anonimă. De asemenea, versiunea finală a lucrării acceptate este verificată pentru plagiat. Comitetul de redacţie încurajează identificarea şi respingerea lucrărilor care încalcă etica în cercetare. În cazul unei presupuse sau dovedite abateri științifice, publicării frauduloase sau plagiatului, echipa editorială va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a clarifica situația. Aceasta include publicarea imediată a unei errate, clarificarea sau retragerea materialului publicat. O dată de actualizare va apărea pe fiecare manuscris care a fost supus corecturii. Editorul va retrage lucrarea cu o explicație a motivului retragerii.

Declaraţie de confidenţialitate

Membrii comitetului editorial nu vor dezvălui nicio informație despre materialele primate spre publicare nimănui, acestea nu vor fi transmise decât autorilor, recenzorilor și editorului, după caz.

Numele şi adresele de mail incluse în această revistă vor fi folosite exclusiv în scopul declarat şi nu vor fi prelucrate în alt scop sau transferate către o altă parte

Politică drepturi de autor și difuzare

Publicație cu acces liber

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) – CC BY-NC-ND 4.0

Calendar publicare

Timpul mediu de evaluare preliminară a manuscriselor (zile) – 30

Timpul mediu de revizuire a manuscriselor (zile) – 60

Timpul mediu de publicare articol (zile) – 120