Acasă

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate

ISSN 1583-2236

ISSN–L 2344 – 4525

revistă cu apariţie anuală, acreditată CNCS categoria B în 2012-2016 şi categoria B + în 2010, 2011

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate este o revistă anuală de cercetare, publicație a Departamentului de Limbi Străine Aplicate al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (Centrul Universitar Pitești). Revista promovează cercetarea pluridisciplinară din domeniul filologic și urmărește articularea obiectivelor și rezultatelor din domeniul cercetării teoretice fundamentale cu cele ale cercetării aplicate. Publicația se adresează în principal cercetătorilor din domeniul științelor limbajului și profesorilor din departamentele de limbi moderne aplicate ale universităților din țară și din străinătate.

Secțiuni:
1.Lingvistică
2. Didactica limbilor străine
3. Limbaje de specialitate
4. Studii interculturale

Articolele sunt publicate în limbile engleză, franceză, italiană, germană, rusă,portugheză și spaniolă.