No 9/2010

No 9/2010

Linguistique

LUDMILA ALAHVERDIEVA

Verbalizarea conceptului de „tristeţe” în romanul lui Guy de Maupassant „Notre Cœur”  / Verbalization of the Concept of „Sadness” in Guy de Maupassant’s Notre Coeur / La verbalisation du concept “tristesse” dans le roman de Guy de Maupassant  «Notre Cœur » / 7

SILVIA DOBRIN

Compunerea: procedeu de creare a neologismelor în presa scrisă franceză şi germană / Composition: Process of Creating New Words in the French and German Press / La composition : procédé néologique dans la presse écrite française et allemande  / 23

 SOPHIE DUFOSSÉ

Glosar lingvistic / Linguistic Glossary / Glossaire linguistique  / 32

LAURA IONICĂ

Structuri partitive nedefinite şi lectura lor individualizată / Indefinite, Partitive Structures and Their Individualised “Reading” / Structures partitives indéfinies et leur lecture individualisée  / 51

ANTONINA KARTASHOVA

Metafora cognitivă în lingvistică modernă / Cognitive Metaphor in Modern Linguistics / La métaphore cognitive dans la linguistique moderne  / 56

 OLGA KORENEVSKAYA

„Fraţii Karamazov” în traducerile germane: traducerea specificului rus în stilul lui Dostoievski / “The Brothers Karamazov” in German Translations: Translating the Russianness of Dostoyevsky’s Style / « Les Frères Karamazov » dans les traductions allemandes: la traduction de la spécificité russe dans le style de Dostoyevski  / 62

 ARVI SEPP

Lingua Tertii Imperii. Analiza discursului de ură antisemită în jurnalul lui Victor Klemperer / Lingua Tertii Imperii. Analysis of the Anti-Semitic Hate Speech in Victor Klemperer’s Journal / Lingua Tertii Imperii. Victor Klemperers diaristische Erörterungen zur antisemitischen Hassrede / 69

Didactique

RENNA ABASOVA

If you wish to be able to finish your study paper without too much trouble, you will have to write my essay for me cheap have someone that will assist you write your own essay.

Aforismele franceze ca mijloc de educare în primul an / French Aphorisms as a Means of Education during the First Year / Les aphorismes français comme moyen de l’éducation de la première année  / 85

CONSTANTIN MANEA

Note suplimentare pentru o abordare contrastivă şi didactică a folosirii timpurilor Present Perfect vs. Past Tense / Further Notes for a Contrastive and Didactic Approach to the Use of the Present Perfect Tense vs. the Past Tense / Notes supplémentaires pour une approche contrastive et didactique à l’emploi des temps verbaux Present Perfect vs. Past Tense  / 92

MILENA MILANOVIC

 Introducerea TIC la orele de limbă străină – de ce şi cum ? / Introducing TIC during the Foreign Language ClassesWhy and How ? / Lintégration des TIC en classe de langue étrangère pourquoi et comment ? / 104

NICOLETA FLORINA MINCĂ

Învăţarea limbii străine – curente în cercetare şi practică / Language Learning: Trends in Research and Practice / L’apprentissage de la langue – tendances de la recherche et de la pratique  / 108

Comptes-rendus

Gramatica limbii franceze / French Grammar / Grammaire(s) du français (LAURA CÎŢU) / 115

Etosul la intersecţia disciplinelor / Ethos at the Crossroads of Disciplines / L’ethos au carrefour des disciplines (CRISTINA ILINCA)ILINCA Cristina  / 120

Curs de dezvoltare a limbii / A Language Development Course / Cours de développement de la langue /  (NICOLETA FLORINA MINCĂ) / 123

Aventură semantică în germană, engleză şi română / Semantic Adventure in German, English and Romanian / Aventure sémantique en allemand, anglais et roumain (ANA-MARINA TOMESCU)  / 124