No 9/2010

No 9/2010

Linguistics

LUDMILA ALAHVERDIEVA

Verbalizarea conceptului de „tristeţe” în romanul lui Guy de Maupassant „Notre Cœur”  / Verbalization of the Concept of „Sadness” in Guy de Maupassant’s Notre Coeur / La verbalisation du concept “tristesse” dans le roman de Guy de Maupassant  «Notre Cœur » / 7

SILVIA DOBRIN

Compunerea: procedeu de creare a neologismelor în presa scrisă franceză şi germană / Composition: Process of Creating New Words in the French and German Press / La composition : procédé néologique dans la presse écrite française et allemande  / 23

 SOPHIE DUFOSSÉ

Glosar lingvistic / Linguistic Glossary / Glossaire linguistique  / 32

LAURA IONICĂ

Structuri partitive nedefinite şi lectura lor individualizată / Indefinite, Partitive Structures and Their Individualised “Reading” / Structures partitives indéfinies et leur lecture individualisée  / 51

ANTONINA KARTASHOVA

Metafora cognitivă în lingvistică modernă / Cognitive Metaphor in Modern Linguistics / La métaphore cognitive dans la linguistique moderne  / 56

 OLGA KORENEVSKAYA

„Fraţii Karamazov” în traducerile germane: traducerea specificului rus în stilul lui Dostoievski / “The Brothers Karamazov” in German Translations: Translating the Russianness of Dostoyevsky’s Style / « Les Frères Karamazov » dans les traductions allemandes: la traduction de la spécificité russe dans le style de Dostoyevski  / 62

 ARVI SEPP

Lingua Tertii Imperii. Analiza discursului de ură antisemită în jurnalul lui Victor Klemperer / Lingua Tertii Imperii. Analysis of the Anti-Semitic Hate Speech in Victor Klemperer’s Journal / Lingua Tertii Imperii. Victor Klemperers diaristische Erörterungen zur antisemitischen Hassrede / 69

Didactics

RENNA ABASOVA

Aforismele franceze ca mijloc de educare în primul an / French Aphorisms as a Means of Education during the First Year / Les aphorismes français comme moyen de l’éducation de la première année  / 85

CONSTANTIN MANEA

Note suplimentare pentru o abordare contrastivă şi didactică a folosirii timpurilor Present Perfect vs. Past Tense / Further Notes for a Contrastive and Didactic Approach to the Use of the Present Perfect Tense vs. the Past Tense / Notes supplémentaires pour une approche contrastive et didactique à l’emploi des temps verbaux Present Perfect vs. Past Tense  / 92

MILENA MILANOVIC

 Introducerea TIC la orele de limbă străină – de ce şi cum ? / Introducing TIC during the Foreign Language ClassesWhy and How ? / Lintégration des TIC en classe de langue étrangère pourquoi et comment ? / 104

NICOLETA FLORINA MINCĂ

Învăţarea limbii străine – curente în cercetare şi practică / Language Learning: Trends in Research and Practice / L’apprentissage de la langue – tendances de la recherche et de la pratique  / 108

Reviews

Gramatica limbii franceze / French Grammar / Grammaire(s) du français (LAURA CÎŢU) / 115

Etosul la intersecţia disciplinelor / Ethos at the Crossroads of Disciplines / L’ethos au carrefour des disciplines (CRISTINA ILINCA)ILINCA Cristina  / 120

Curs de dezvoltare a limbii / A Language Development Course / Cours de développement de la langue /  (NICOLETA FLORINA MINCĂ) / 123

Aventură semantică în germană, engleză şi română / Semantic Adventure in German, English and Romanian / Aventure sémantique en allemand, anglais et roumain (ANA-MARINA TOMESCU)  / 124