Procedura de recenzare

Comitetul ştiinţific are rol consultativ, evaluează perţinenta subiectelor tratate de către articole pentru tematica revistei, participă la selecţia acestora.

Comitetul de redacţie are rol de coordonare impreuna cu redactorul-şef şi directorul publicatiei, întreține corespondența cu membrii comitetului ştiințific/de lectură şi cu autorii, veghează asupra respectării politicii editoriale.

Comitetul de lectură este propriu fiecărui numar şi asigură selecţia şi revizia articolelor respectând politica editorială a revistei. Acesta este compus din membri ai comitetului ştiinţific/redacţional sau din alţi specialişti din domeniu.

Articolele trimise comitetului de redacţie în vederea publicării sunt evaluate de către membrii comitetului ştiinţific şi sunt publicate doar cu acordul recenzorilor. Autorii vor primi din partea referenţilor unul dintre următoarele răspunsuri : articol acceptat;  articol acceptat cu modificări minore;  articol acceptat cu modificări majore; articol de refăcut şi retrimis;  articol respins.

 Articolul este însoţit de un rezumat şi de cuvinte cheie în două limbi străine, care scot în evidenţă obiectivele lucrării, metodologia adoptată şi principalele rezultate ale cercetării (sau prezentării) şi de anumite date personale (titlu ştiinţific/instituţie, date de contact : email, telefon, fax).

Drepturile de autor. Autorii au drepturi exclusive în ceea ce priveşte reproducerea şi comunicarea publică a lucrării  precum şi a utilizării acesteia în vederea creării de lucrări derivate.  Autorii au responsabilitatea de a clarifica dreptul de a utiliza informaţia continută în lucrare.

Declaratie de originalitate

Articolele primite vor fi analizate cu ajutorul instrumentelor de detectare a plagiatului. Comitetul de redacţie încurajează identificarea şi respingerea lucrărilor care încalcă etica în cercetare.

Membrii comitetului de redacţie vor efectua o evaluare iniţială.  Comitetul de  redacţie va stabili referenţi cu experienţă în domeniul articolului; acestia vor decide asupra acceptării lucrării. Articolele vor fi trimise recenzorilor fără vreo indicatie asupra numelui autorilor. Comitetul de redacţie va selecta recenzori care nu sunt afiliati aceleasi institutii ca si autorii.

Lucrările care respecta standardele stiintifice ale revistei vor fi inregistrate pe lista de aşteptare, în vederea publicării. Articolele care necesită modificări vor fi returnate autorilor, cu observatii adecvate, pentru a fi finalizate. Dupa recenzarea ştiintifică, autorii vor fi anunţati în caz că lucrarea respectivă este respinsă.
In ceea ce priveste propunerea pentru publicare a articolelor, recenzorii vor urmări adecvarea temei la secţiunile revistei, rigoarea ştiinţifică, credibilitatea autorului, noutatea care se aduce in domeniu.

Criteriile de recenzare:

  1. Noutate şi inovaţie, gradul de originalitate a ideilor sau analizei.
    2. Competenţa (gradul de însuşire a cunoştinţelor din domeniu, utilizarea şi dezvoltarea acestora în articol).
    3. Metodologia: calitatea ştiinţifică/metodologică, modul de tratare a temei (începând cu scopul lucrării, dezvoltatea conceptelor, şi a subiectului), structurarea materialului bibliografic, formularea şi prezentarea informaţiei/analizei, claritatea, acuratetea şi gradul de inteligibilitate.
    4. Importanţa temei (scopul lucrării şi rezultatele obţinute, gradul de indeplinire a obiectivelor, gradul de aplicabilitate şi implementare).
    5. Alte criterii (dacă este necesar).

 

Philological Studies and Research. Applied Foreign Language Series